Om Reflexsafe

REFLEXSAFE startade våren 2005.

Verksamhetsidén är att öka säkerheten för oskyddade personer i trafiken och i andra miljöer där man behöver skydd iform av ökad synlighet, samtidigt som vi stärker våra kunder/samarbetspartners image och profil.


Det gör vi genom att erbjuda större företag och organisationer vårt egna framtagna produktsortiment av i första hand kvalitativa och certifierade reflexvästar och reflexer. Reflexvästarna förser vi med det tryck ni önskar. Självklart levererar vi också produkter utan tryck. Våra priser är mycket konkurrenskraftiga.


Vi tillhandahåller även tjänster som lagerhållning, distribution och försäljning.

REFLEXSAFE arbetar också med att följa och informera om utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet för oskyddade och försöker påverka beslutsfattare på olika nivåer att verka för en ökad användningen av Synlighetshöjande Säkerhetsutrustning på och vid våra vägar. Vi ger European Road Safety Charter vårt stöd.


Vårt erbjudande riktar sig i första hand till större företag, kommuner och organisationer, med ett medarbetar och/eller kundantal på fler än 1000 personer. Men vi levererar även till utvalda återförsäljare och mindre samarbetspartners. Bland våra kunder kan nämnas Länsförsäkringar, Tools, NTF, Upplands Lokaltrafik och Obos.


Vill Ni vårda och skydda era kunder samtidigt som ni stärker Er image och ökar trafiksäkerheten, då är ett samarbete med oss på REFLEXSAFE ett bra och effektivt sätt.